چارلز ریچارد دفتر نقاشی بزرگ دخترانه را به عنوان هدیه به ملکه اسکاتلند هدیه داد

مشاهده شده است که بسیاری از کودکان خردسال نقاشی در دفتر نقاشی بزرگ دخترانه را دوست دارند و از این فعالیت لذت می برند. همچنین شناخته شده است که نقاشی های کودکان وسیله ای برای بیان و ارتباط است.

بنابراین، منطقی و معقول است که معلمان نقاشی های کودکان را در ساختن مفاهیم علمی بگنجانند. برای نشان دادن چگونگی استفاده از نقاشی ها برای کمک به کودک برای به دست آوردن یک مفهوم علمی، مقاله ابتدا تصویری از تعامل بین یک بزرگسال و یک پسر 5 ساله را ارائه می دهد که بر مفهوم علمی ویژگی های فیزیکی یک عنکبوت تمرکز دارد.

سپس چندین توضیح تحلیلی در مورد چگونگی ایجاد درک کودکان توسط نقاشی ها ارائه می شود. استراتژی های معرفی شده نه تنها برای ارتباط تعاملی یک به یک مفید هستند، بلکه برای گروه کوچکی از کودکان خردسال نیز قابل اجرا هستند.

دفتر

این مقاله با ویژگی‌هایی به پایان می‌رسد که چگونه این استراتژی‌ها برای یک گروه چهار نفره از کودکان در کسب مفهوم علمی چرخه آب به کار گرفته شدند.

بسیاری از کودکان خردسال دوست دارند روی کاغذ علامت بزنند و از فعالیت لذت می برند. همچنین مشخص است که نقاشی های کودکان وسیله ای برای بیان و برقراری ارتباط است.

نقاشی‌ها و خط‌نوشته‌ها را روی دیوارها آویزان کنید تا کودکان بتوانند آن‌ها را ببینند. از یک کودک بخواهید در مورد عکس خود بگوید. آنچه را که او می گوید را روی یک تکه کاغذ بنویسید. آنچه او به او گفت را بخوانید.

برخی از کودکان نمی خواهند دیگران خط خطی های آنها را ببینند، به خصوص اگر یک کودک بزرگتر یا والدین نظرات منفی در مورد خط خطی کردن داشته باشند.

شما می توانید با صحبت کردن در مورد خط خطی کردن به عنوان «کار روی نوشته خود» به این کودکان کمک کنید. با والدین در مورد نقاشی و خط خطی به عنوان اولین قدم در یادگیری نوشتن صحبت کنید.