با کفش مجلسی زنانه تبریز کمر درد خود را درمان کنید

مطالعات مستقلی که از روش‌های متمایز استفاده می‌کردند، سردرگمی‌های متعدد را حذف می‌کردند و توضیحات جایگزین را رد می‌کردند، نشان دهنده این مهم بودند.

وقتی زنان کفش مجلسی زنانه تبریز می‌پوشند، انحنای کمرشان افزایش می‌یابد و جذاب‌تر می‌شوند، اگر انحنای کمر یک نشانه جذابیت مهم است.

زنان دارای مکانیسم‌های روان‌شناختی برای بهبود ظاهر فیزیکی خود هستند، ممکن است انتظار داشته باشیم که زنان تلاش کنند انحنای کمر خود را به گونه‌ای دستکاری کنند که درک جذابیت آنها را افزایش دهد که این روزها این روش بسیار زیاد شده است.

تجزیه و تحلیل دقیق‌تر الگوی دقیق‌تری را نشان داد که با روان‌شناسی تکامل‌یافته انسان همسو می‌شود: کفش‌های پاشنه بلند جذابیت زنان را تنها زمانی افزایش می‌دهند که پوشیدن کفش‌های پاشنه‌دار انحنای کمر آنها را تغییر می‌دهد تا به زاویه بهینه تکاملی نزدیک‌تر شود.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که چگونه روان‌شناسی تکامل‌یافته انسان می‌تواند به جنبه‌های تکامل فرهنگی کمک کند و با آن‌ها تلاقی کند، و تأکید می‌کند که این دو فرآیند مستقل یا مستقل نیستند، بلکه عمیقاً در هم تنیده هستند.

«زیبایی یک زن نه در هیچ گونه اغراق در زمینه های تخصصی، و نه در هیچ هماهنگی کلی است که بتوان با استفاده از sectio aurea یا یک خرافه زیباشناختی مشابه به دست آورد. اما در عربی ستون فقرات.»

علی‌رغم استفاده گسترده از کفش پاشنه بلند در جوامع در حال توسعه و مدرن، ما درک درستی از این پدیده رفتاری در هر دو سطح نزدیک و دیستال نداریم.

نسخه خطی کنونی یک فرضیه جدید و تکاملی را برای اینکه چرا زنان کفش پاشنه بلند می پوشند، پیش برد و آزمایش می کند و پشتیبانی همگرایانه ای را برای این فرضیه در چندین روش ارائه می دهد.

با استفاده از ترجیحات همسر تکامل یافته اخیراً کشف شده، ما فرض کردیم که کفش های پاشنه بلند از طریق تأثیر بر انحنای کمر آنها بر جذابیت زنان تأثیر می گذارد.