بادمجان یک محصول گیاهی است که در دمای پایین کشت می شود

بادمجان یک محصول گیاهی است که به طور گسترده در سراسر جهان و عمدتاً بادمجان شمالی در مناطق گرم به دلیل مقاومت کم در برابر دمای پایین کشت می شود.

بر اساس گزارش پایگاه آماری فائو، چین با 35.6 میلیون تن تولید، بزرگترین تولیدکننده جهان است.

و پس از آن هند قرار دارد. در حوزه مدیترانه، یکی دیگر از حوزه های مهم تولید بادمجان، ترکیه با 823000 تن بزرگترین تولیدکننده آن و پس از آن مصر است.

در اروپا رتبه اول را ایتالیا با تولید 310000 تن بادمجان در سال 2020 در اختیار دارد.

دومین تولید کننده اسپانیا است. با این وجود، با نگاهی به آمار Comtrade سازمان ملل، اسپانیا اولین صادرکننده بادمجان در جهان است و 43 درصد بادمجان صادراتی جهان را تامین می کند. دومین صادرکننده هلند و پس از آن مکزیک است.

کشت در مزرعه باز در Puglia

در مورد مصرف، طی سال‌های اخیر روند تقاضا در کشورهای نسبتاً جدید بادمجان قلمی سیاه در مصرف بادمجان، مانند کشورهای اروپای شمالی، مطابق با داده‌های مربوط به همه سبزیجات معمولی رژیم مدیترانه‌ای، افزایش یافته است.

در ایتالیا، 73 درصد از تولید بادمجان در زمین باز و تقریبا 25 درصد آن برای صنعت کشت می شود.

کشت گلخانه ای در لاتزیو

در دهه گذشته کشت گلخانه ای با 65 درصد افزایش رشد داشته است. بادمجان ترش این به این دلیل است که شرایط گلخانه ای امکان پیوند زمستانه در سیسیل را فراهم می کند، پیش بینی کشت بهاره تقریباً دو ماهه و افزایش عملکرد.

در ایتالیا، بیشتر محصولات داخلی بین سیسیل و کامپانیا توزیع می شود (به ترتیب 46٪ و 23٪ – ارقام بر اساس آمار ISTAT).

Ninfa F1، کشت گلخانه ای

پرمصرف ترین انواع بادمجان در اروپا گرد و بیضی شکل سیاه رنگ با کاسه گل سبز است. بادمجان سفید از نظر رقمی، مهمترین صفات عملکرد و ماندگاری است.

 

 • منابع:
  1. Eggplant market: the importance of yield and shelf-life
 • تبلیغات: 
  1. کار آفرینی که توانست تمام بیکاران شهر را ریشه کن کند
  2. موفقیت یک بانوی خانه دار با سرمایه گذاری اندک!
  3. گرم کردن کلاس های مدرسه به روش رادیاتور
  4. با تخمه یک سوپ خوشمزه درست کنید